Tre små ragdoll har sett dagens ljus
den 31/10-2015.

Mor:
SE* Hjällnäs Klara
RAG c 03

Far:
CH SE* Hjällnäs Gottfrid
RAG n 03

Karla, kerstina,  Gunnar.
3 veckor